Clinton dient begroting 1997 in

WASHINGTON, 20 MAART. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren zijn begrotingsplannen voor het volgende jaar gepresenteerd.

Daarin komt het tekort uit op 140 miljard dollar vergeleken met 146 miljard dollar dit jaar. De president stelt een verlaging van de inkomstenbelasting voor van 107,5 miljard dollar. Daarvan zullen hoofdzakelijk de middeninkomens profiteren. De ruimte hiervoor moet grotendeels komen uit een belastingverhoging voor bedrijven ter hoogte van 56,2 miljard dollar. Ook wil Clinton de mazen in de belastingwetgeving dichten. Hierbij heeft hij vooral de vermogensbelastingen op het oog. De Republikeinen hebben de jongste plannen van de president inmiddels verworpen. Zij zien weinig verschil met de begroting voor het lopende jaar en menen dat ze te veel in het teken staan van de komende verkiezingen. Clinton deed een beroep op het Congres de begroting voor het lopende jaar nu te aanvaarden. Daarmee wil de president vervolgens de weg vrijmaken voor een evenwichtige begroting over zeven jaar. Vandaag spreekt Clinton met Republikeinse Congresleden, onder anderen Bob Dole, de leider van de Republikeinen in de Senaat die waarschijnlijk in november zijn belangrijkste tegenstander wordt in de presidentsverkiezingen. De begroting is al geruime tijd onderwerp van heftige debatten. De twee partijen zijn het er weliswaar met elkaar over eens dat de overheidsinkomsten en -uitgaven over zeven jaar in evenwicht moetem zijn, maar liggen overhoop over de manier waarop dat moet gebeuren. De Republikeinen eisen fikse bezuigingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Het Witte Huis vreest dat dergelijke forse ingrepen vooral de zwakkere Amerikanen hard treffen. (Reuter, AFP, AP)