Bolkestein eist handhaving van vetorecht landen in EU

BRUSSEL, 20 MAART. VVD-leider Bolkestein vindt dat Nederland op het terrein van het buitenlands beleid het vetorecht in de Europese Unie moet behouden. Daarmee keert hij zich direct tegen het Nederlandse kabinet dat bij de komende regeringsconferentie over de toekomst van de Europese Unie de zogeheten unanimiteitsgedachte juist wil loslaten.

In een toespraak voor het Vlaams Ekonomisch Verbond in Brussel leverde de VVD-leider vanmiddag felle kritiek op het 'memorandum' dat Nederland onlangs samen met België en Luxemburg heeft opgesteld ten behoeve van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) die eind deze maand in Turijn begint. Volgens Bolkestein doet dit stuk “qua toonzetting en inhoud denken aan de inbreng waarmee Nederland in de aanloop van Maastricht is afgestevend op Black Monday”.

Als fungerend voorzitter van de Europese Unie stelde Nederland toen een verregaande federalistische structuur voor de Gemeenschap voor. Dit voorstel werd toen echter door een groot aantal landen van tafel geveegd. Bolkestein waarschuwt het Nederlandse kabinet voor een herhaling van deze gebeurtenis die als 'Black Monday' de geschiedenis is ingegaan. “Wil het Nederlandse voorzitterschap in de eerste helft van 1997 de ICG tot een goed einde brengen, dan moeten wij ons niet weer aan politiek hobbyisme bezondigen”, aldus Bolkestein. Diens partijgenoot staatssecretaris Patijn van buitenlandse zaken is de eerste onderhandelaar voor Nederland.