Werkgevers willen werknemers uit ziekenfonds mogen halen

DEN HAAG, 19 MAART. De werkgeversvereniging VNO-NCW vindt dat werkgevers hun werknemers die verplicht verzekerd zijn volgens de Ziekenfondswet daaraan zouden moeten kunnen onttrekken, om vervolgens zelf een collectieve particuliere verzekering voor hen af te sluiten. De bedoeling hiervan is voor de werknemers voorrang te bedingen bij medische behandeling. Dit zei A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, vanmorgen in Den Haag.

Werknemers moeten vlot en adequaat een beroep te kunnen doen op de gezondheidszorg, zodat de kosten van ziekteverzuim kunnen worden teruggedrongen, vindt Rinnooy Kan. De verplichte ziekenfondsverzekering moet daarvoor volgens hem anders worden ingericht. Werkgevers moeten de mogelijkheid hebben om werknemers zelf te verzekeren. “Dit zou passen bij de praktijk van zogeheten gemengde ziektekostenregelingen, waaronder zowel de particulier verzekerde als de fondsverzekerde werknemers in een onderneming vallen. Zieke werknemers moeten zo snel als mogelijk kunnen terugkeren naar het werk”, zegt Rinnooy Kan. Een nationale verzekering zou volgens hem daarnaast kunnen blijven bestaan.

Er moet volgens de voorzitter van VNO-NCW “een stevig beleid gevoerd worden met minder populaire voorwaarden”. Hij zei vanmorgen “bijna boos op Borst” te zijn. De minister van Volksgezondheid kiest volgens hem vanaf het aantreden van het kabinet de verkeerde richting. “Het systeem van een eigen risico is een onmisbaar instrument om de stijgende kosten in de hand te houden. Het voorlopige dieptepunt dat het kabinet bereikte is het veranderen van een eigen risico in een eigen bijdrage in augustus 1995”, zegt Rinnooy Kan. De werkgevers voelen ervoor om naast een eigen risico van tweehonderd gulden voor fondspatiënten eigen bijdragen in te voeren.

De werkgevers vinden dat het kabinet zich bij herhaling schuldig maakt aan het voeren van inkomenspolitiek in de gezondheidszorg. “Nu blijkt dat de volumegroei in de gezondheidszorg een stuk hoger uitkomt dan aanvankelijk werd verondersteld, wil de overheid interveniëren in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de zorgsector. Dat is onacceptabel”, aldus Rinnooy Kan.