Voor 2 bestuurders 4 miljoen; Kritiek Kamer op gouden handdruk busmaatschappij

DEN HAAG, 19 MAART. Alle grote partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de hoogte van de afvloeiingsregeling die twee bestuurders van de vervoermaatschapij VSN hebben ontvangen.

CDA-fractiespecialist Reitsma zei vanochtend dat het “nauwelijks is uit te leggen” dat de twee gouden handdrukken zijn gegeven met medeweten van overheidscommissarissen. VSN heeft zeven commissarissen, onder wie twee topambtenaren. Het gaat om de directeur-generaal Rijkswaterstaat, G. Blom, en, namens Financiën, het hoofd afdeling beheer deelnemingen H.P.C.J. van Heugten. Reitsma zei VVD-minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) “zeker medeverantwoordelijk te houden”. De oppositiefractie CDA zou Jorritsma vanmiddag, tijdens het wekelijkse vragenuurtje, over de kwestie aan de tand voelen.

Het Kamerlid Remkes (VVD) zei gisteravond in het t.v.-programma Nova dat “bij mij de vraag leeft of het benoemen van ambtenaren in dit soort raden van commissarissen wel wenselijk is”. De PvdA-fractie, die eerder zei dat er een parlementair onderzoek moet komen naar de hoogte van de salarissen van bestuurders van door de staat gefinancierde instellingen, wil dit onderzoek nu uitbreiden naar de hoogte van afvloeiingsregelingen.

Vooruitlopend op het vragenuurtje zei minister Jorritsma vanmorgen dat zij van de afkoopsommen bij VSN “niet op de hoogte” was. In de statuten van VSN is geregeld dat ook de overheidscommissarissen op persoonlijke titel in de raad van commissarissen zitten. Zij dienen daar enkel het bedrijfsbelang, in dit geval een zo goed en goedkoop mogelijk openbaar vervoer. Overigens zei Jorritsma “veel te voelen” voor een discussie over de positie van overheidscommissarissen, zoals haar partijgenoot Remkes die wil. Ook de PvdA wil hiervoor een duidelijkere regeling.

Over de hoogte van de gouden handdrukken zei de minister dat deze niet vallen te vergelijken met de handdruk voor Van Randwijck, de Amsterdamse procureur-generaal die vorig jaar eveneens twee miljoen kreeg. “Dat was een ambtenaar, dit is een zelfstandig bedrijf.” De affaire-Van Randwijck leidde eind vorig jaar bijna tot het aftreden van D66-minister Sorgdrager (justitie).

In het arbeidscontract van Nyqvist staat dat bij voortijdig vertrek een schadeloosstelling kan worden opgeëist die varieert tussen één en vijf jaarsalarissen. Daarbovenop komt dan nog een bedrag voor emolumenten en eventueel geleden immateriële schade. De gouden handdruk van Nyqvist bedraagt drie keer het jaarsalaris en een aanzienlijk bedrag voor geleden immateriële schade. Nyqvists ontslag ging met veel negatieve publiciteit gepaard.