v.d. Broek: stel EMU zonodig uit

DEN HAAG, 19 MAART. In navolging van minister-president Kok sluit ook Euro-commissaris Van den Broek een uitstel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) niet uit.

“Ik ben tegen een versoepeling van de criteria”, zegt de voormalig CDA-minister van buitenlandse zaken in een vraaggesprek met CD/Aktueel, het partijblad van de christen-democraten. “Als onverhoopt straks een keuze zou moeten worden gemaakt tussen wat uitstel of wat versoepeling van de citeria dan kies ik voor wat uitstel.”

De Euro-commissaris pleit er voor om vooralsnog vast te houden aan de ingangsdatum van 1 januari 1999. “Laten we een serieuze poging doen om het tijdpad te halen.” Van den Broek vindt dat krachtig stelling genomen moet worden tegen de redenering dat de EMU-criteria tot meer werkloosheid leiden. Voor duurzame werkgelegenheid is een gezonde economie onontbeerlijk.

“Verzet tegen de EMU-criteria is dus korte termijn-denken van mensen die de EMU eigenlijk niet willen, ofwel omdat men monetaire aangelegenheden niet uit handen wil geven, ofwel omdat men de nationale munt niet wil opgeven.”

Tijdens zijn persconferentie zei premier Kok dat de datum van 1 januari te ambitieus kan blijken als de economische groei in Europa sterk terugvalt. Uitstel van de muntunie is dan de enige optie, vindt Kok. Het oprekken van de toetredingseisen is uit den boze. “Dat zou een doodzonde zijn”, aldus Kok.

De regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 en de grootste oppositiepartij, het CDA, hebben de uitlatingen van Kok bekritiseerd. Vooralsnog willen de fracties vasthouden aan criteria, waaronder een begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands produkt en een staatsschuld van 60 procent, en de ingangsdatum van 1 januari 1999.

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, heeft vanmorgen tijdens een conferentie in Stromberg gezegd dat in Europa de laatste jaren honderdduizenden banen verloren zijn gegaan als gevolg van de schommelingen van de wisselkoersen. “Er zijn nu in de Europese Unie twintig miljoen mensen op zoek naar een baan, wat de noodzaak van een monetaire unie bewijst”, aldus Kinkel.