Tweede Kamer wil het drugsbeleid niet verder liberaliseren

DEN HAAG, 19 MAART. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen een verdere liberalisering van het drugsbeleid. Tijdens het debat over de drugsnota van het kabinet bleek gisteren dat de coalitiepartijen PvdA en D66 geen steun krijgen voor hun plannen om het gedoogbeleid uit te breiden met een regeling voor de aanvoer van softdrugs naar coffeeshops.

De VVD-fractie en de oppositie, een meerderheid in de Kamer, steunen daarmee het beleid dat het kabinet heeft uitgestippeld in de nota 'continuïteit en verandering' van september vorig jaar.

PvdA en D66 krijgen ook geen bijval voor hun bezwaren tegen de verlaging van de verkoopnorm in coffeeshops van dertig gram naar vijf gram cannabis per klant. Het kabinet wil met die maatregel proberen de Nederlandse coffeeshops minder aantrekkelijk te maken voor drugstoeristen uit de omringende landen. In Frankrijk en Duitsland hebben regeringsfunctionarissen zich de afgelopen maanden uiterst kritisch uitgelaten over de Nederlandse drugspraktijk.

De plannen van de fracties van PvdA en D66 om de bevoorrading van coffeeshops te regelen liepen gisteren spaak. De twee partijen vinden het onaanvaardbaar dat de verkoop van softdrugs oogluikend wordt toegelaten terwijl de bevoorrading zich in de criminele sfeer blijft afspelen. “Bonafide coffeeshophouders worden en blijven gedwongen om voor een gedeelte, te weten de buitenlandse waar, criminele inkopen te doen”, constateerde het Kamerlid De Graaf (D66).

De fracties van CDA en VVD willen van een regeling niets weten. Korthals: “Wij erkennen dat er een gedoogbeleid is ten aanzien van de verkoop, maar wij willen geen stap verder zetten.” De VVD'er vindt dat de verlaging van de verkoopnorm tot vijf gram gepaard moet gaan met een verlaging van de gebruikersnorm, de hoeveelheid softdrugs die iemand in bezit mag hebben. Als het aan het kabinet ligt blijft die hoeveelheid dertig gram.

Het voorstel van het kabinet om een proef te beginnen met de verstrekking van heroïne aan zwaar verslaafden kwam eveneens onder vuur te liggen. De ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie) willen een experiment beginnen met honderdvijftig verslaafden, dat in een later stadium moet worden uitgebreid tot zo'n vierhonderd personen. D66 en PvdA zijn voorstander van een grootschalig project, VVD en CDA tegen. Bovendien wil CDA'er Van de Camp dat het uiteindelijke doel van het experiment is dat de verslaafde afkickt. Het kabinet heeft als eerste doelstelling de sociale en medische toestand van de verslaafde te verbeteren.