SURINAME

Volgens het Internationaal Monetaire Fonds is de Surinaamse economie in 1995 “aanmerkelijk verbeterd”. Door een strikt monetair beleid kon de centrale bank een eind maken aan de waardedaling van de Surinaamse gulden. Het IMF maant Suriname werk te maken van de afslanking van het ambtenarenapparaat.