Stellingen

Gezien het grote aantal dag en nacht functionerende stoplichten in de Eindhovense binnenstad zou de bijnaam 'stoplichtstad' meer toepasselijk zijn.

H. MOL, TU Eindhoven

Commerciële televisie is het enige slaapmiddel dat je inneemt met je ogen.

B.C.P. HÜSKEN, Universiteit van Amsterdam

Reclame maken is een vorm van betaald liegen. Blijkbaar moet moraal wijken voor geld.

H. CORPORAAL, TU Delft

Coffeeshops kunnen beter drugstores genoemd worden.

T. PEETERS, TU Delft

De snelheid waarmee en de wijze waarop de Verenigde Naties reageren op brandhaarden in de wereld getuigt van een selectieve ethiek.

P. HEKKERT, TU Delft

Ondanks alle wettelijke regelingen is de winkelsluitingswet het grootste obstakel voor de emancipatie van vrouwen in Nederland.

C.J.M. DE GROOT, Rijksuniversiteit Leiden