Stabilisering van werkloosheid

DEN HAAG, 19 MAART.Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg in de periode december 1995 - februari 1996 gemiddeld 468.000. Dat is 5000 meer dan in de periode november 1995 - januari 1996. Het verschil is grotendeels toe te schrijven aan seizoensinvloeden. In het laatste halfjaar is de werkloosheid nauwelijks veranderd.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking kwam de werkloosheid in de periode december 1995 - februari 1996 uit op 7,1 procent; 0,2 procentpunt minder dan de periode november 1995 - januari 1996.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden daalde het aantal geregistreerde werklozen in de eerste drie kwartalen van 1995 met ongeveer 4000 per maand. Daarna stabiliseerde de werkloosheid. Al ruim een half jaar ligt het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal werklozen tussen de 450.000 en 460.000.

Tussen 1994 en 1995 daalde de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar. Deze daling houdt nog steeds aan. In december-februari kwam het werkloosheidspercentage van jongeren uit op 8,8. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 10,7 procent.

Samen met de werkloosheidscijfers publiceert het CBS ook altijd gegevens over de werkloosheidsuitkeringen. Er zijn volgens het CBS momenteel geen gegevens beschikbaar over het recente verloop van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat komt door de invoering van de nieuwe bijstandswet per 1 januari. Door deze nieuwe wet verandert de registratie bij de gemeenten ingrijpend. Deze verandering is nog in volle gang. Pas als de verandering volledig is doorgevoerd komen weer betrouwbare gegevens beschikbaar van de ontwikkeling van het aantal mensen met bijstand en daarmee van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Het is nog niet te overzien hoe lang dat duurt, aldus het CBS.