Samenwerken met Duitse politie 'lastig'

NIJMEGEN, 19 MAART. Tussen de Nederlandse en Duitse politie bestaat door het opengaan van de grenzen grote behoefte aan meer samenwerking. Deze is volgens de politie echter nauwelijks te verwezenlijken door wettelijke, juridische en bureaucratische obstakels.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Nijmeegse Universiteit naar de samenwerking tussen politie, brandweer en ambulancediensten in Gelderland en het aangrenzende deel van de regio Noordrijn-Westfalen. De sterk verschillende rechtsstelsels in beide landen vormen de grootste belemmering voor meer samenwerking. Onder meer gezamenlijke bestrijding van de drugscriminaliteit is hierdoor volgens het rapport “heel moeilijk”.

Verder wordt vooral de ontbrekende juridische ruggesteun als een probleem genoemd. Volgens J.W. van Roon, coördinator internationale politiesamenwerking in de regio Gelderland-Zuid, is “behalve de in 'Schengen' geregelde grensoverschrijdende achtervolging” niets wettelijk vastgelegd. Van Roon vermoedt dat bijvoorbeeld de rellen met Koerden het afgelopen weekeind aan de grens hadden kunnen worden voorkomen als de Duitse en Nederlandse politie tevoren gezamenlijk een strategie hadden bepaald.

Surveillances op buitenlands grondgebied zijn verboden, maar volgens de politie wel noodzakelijk. Ze gebeuren nu op basis van ad hoc-vergunningen. Zowel de Duitse als de Nederlandse politie geeft aan dat de uitwisseling van informatie tekortschiet.