Resultaat Alanheri zwaar onderuit

Alanheri, een houdstermaatschappij van een groep van ondernemingen die actief zijn in de veevoeder- en voedingsmiddelensector, heeft over 1995 een aanzienlijke winstdaling laten zien. Gehandeld wordt onder meer in granen, zaden, peulvruchten, rijst, cacao, koffie, eetbare oliën en vetten, chemicaliën, kunstmest en landbouwprodukten.

De jaarwinst van de Venlose groep kwam uit op 263.000 gulden tegen 3.475.000 gulden in het voorgaande jaar. De omzet liep terug van 676,3 miljoen tot 513,1 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat zakte in van 7.992.000 gulden tot 2.988.000 gulden.

Aan aandeelhouders wordt voorgesteld over 1995 geen dividend uit te keren en het saldo winst aan de algemene reserve toe te voegen. Over 1994 werd 2,25 gulden per aandeel dividend uitgekeerd.