Nog steeds geen akkoord Irak en VN

NEW YORK, 19 MAART. De Verenigde Naties en Irak hebben gisteren hun tweede onderhandelingsronde over een beperkte hervatting van de Iraakse olie-export zonder overeenstemming afgesloten. Een volgende ronde begint 8 april, aldus een VN-woordvoerster.

Onderwerp van gesprek is resolutie 986 van de Veiligheidsraad van de VN, die Irak in staat stelt elke drie maanden voor 1 miljard dollar olie te verkopen om onder andere levensmiddelen voor de bevolking te kopen. Tot dusverre waren de stringente voorwaarden van de VN aanleiding voor Bagdad, onder verwijzing naar zijn soevereiniteit, de resolutie af te wijzen. Inmiddels heeft Irak een deel van zijn bezwaren laten vallen. Struikelblok in de onderhandelingen blijft echter het probleem van de verspreiding van hulpgoederen in het Koerdische deel van Irak, dat de facto onafhankelijkheid geniet. Irak wil nergens mee instemmen dat het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden kan versterken.

Wat betreft de ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens klagen de VN over toenemende Iraakse tegenwerking. Recentelijk zijn bij vijf gelegenheden VN-inspecteurs tegengehouden die overheidsinstallaties wilden onderzoeken. Uiteindelijk werden de inspecteurs na verloop van tijd toegelaten, maar de VN zijn bezorgd over deze nieuwe trend. (Reuter, AFP)