Nieuwe getuigen in beroepszaak bende van Venlo

DEN BOSCH, 19 MAART. Het gerechtshof in Den Bosch, waar de zaak tegen de 'bende van Venlo' in hoger beroep wordt behandeld, heeft gisteren drie nieuwe getuigen opgeroepen, die zouden weten dat twee andere getuigen vorige week zijn omgekocht. Alleen al in de zaak-Karaca, een van de zes te behandelen delicten, komt het aantal getuigen daarmee op twintig. Het hof heeft voorlopig drie extra zittingsdagen gereserveerd.

Twee in Duitsland wonende Turken hebben vorige week onder ede verklaard dat zij verdachte Suleyman A. in zijn seksclub in het Duitse Maag hebben horen bekennen dat hij in 1993 Ibo Karaca eigenhandig heeft gedood. Het slachtoffer, dat bij de gebroeders Suleyman en Abdullah A. in de coffeeshop Number One werkte, zou de 'doodstraf' hebben verdiend omdat hij vijf kilo hasj achterover had gedrukt. De rechtbank in Roermond heeft de gebroeders A. samen met nog vijf andere Turken en een Nederlander vrijgesproken, omdat hun plaats in het verhaal niet duidelijk was. Voor de moord op Karaca werden Hacibey K. en drie Nederlandse verdachten, Frenkie P., Sanny P, en Sjakie H., als schuldigen aangewezen. Hacibey K., die naar eigen zeggen de mafia-burgemeester van Venlo wordt genoemd, zou de moord besteld hebben bij Frenkie P.

Voor het hof wordt door de verdediger van Hacibey K., M. Moszkowicz, alles op alles gezet om de gebroeders Abdullah en Suleyman A. als de ware schuldigen aan te wijzen. De ouders van het slachtoffer zijn al komen getuigen dat hun zoon voor zijn dood voortdurend werd bedreigd door de gebroeders A. en achter gesloten deuren hebben twee andere getuigen verteld dat Karaca in de koffieshop Number One is doodgeschoten. Zijn lijk zou later in een bosje bij de Maas zijn gedumpt. Als dat waar is zouden niet alleen Hacibey K. en vier andere Turkse verdachten worden vrijgepleit maar ook de drie Nederlandse verdachten. Bovendien zouden de overige drie moorden op Turken onverklaarbaar worden.

Een van de Nederlandse verdachten, Sjakie H., heeft een heel andere toedracht verteld. Hij zou door Suleyman A. en Frenkie door Hacibey K. zijn benaderd om Karaca voor twintigduzend gulden uit de weg te ruimen. Karaca zou door acht Turken en drie Nederlanders zijn meegenomen naar het bosje bij de Maas en daar zijn doodgeschoten. Direct nadat het karwei was geklaard zou er ruzie zijn ontstaan over de betaling van het loon, twintigduizend gulden. Daarbij werd een tweede Turk gedood, wiens lijk - althans men neemt aan dat het van hem is - op aanwijzing van Sjakie H. is teruggevonden op de heide bij Arcen. Frenkie en Sanny zouden later nog eens twee ongewenste getuigen uit de weg hebben geruimd.

Dat er in hoger beroep veel meer verhalen boven water komen dan voor de rechtbank in Roermond, kan verschillende redenen hebben. In Roermond vormden de Turkse verdachten met een beroep op het zwijgrecht een gesloten front, maar na de veroordeling van Hacibey K. zou er de nodige beroering zijn ontstaan in de Turkse gemeenschap in Venlo, waarbij de families elkaar met al dan niet betrouwbare getuigen bestoken.

Onverwacht is nog een Turks lijk in de zaak betrokken, dat van Hüseyin K., de man die vier jaar geleden stierf na twaalf uur te hebben doorgebracht in een Venlose politiecel. De politie had hem voor dronken aangezien, maar later bleek zijn vreemde gedrag waarschijnlijk door een hersenbloeding te zijn veroorzaakt. Hüseyin is een schakel tussen de Turkse en de Nederlandse verdachten, want hij was niet alleen een neef van Hacibey K., maar ook een zwager van Frenkie P.. De familie P. heeft geprobeerd geld te krijgen van de familie K., die een fortuin in de hasjhandel heeft verdiend. Dat wordt bevestigd door de latere vriend van Frenkies zus, Mark. Die verklaarde gisteren als getuige voor het hof dat Frenkie hem in een café had verteld dat hij voor twintigduizend gulden een Turk had vermoord. Na zijn vertrek uit de rechtszaal vertelde de getuige bovendien dat Frenkie door het mislopen van het smartegeld de pest had gekregen aan Hacibey K.: “Hij heeft me gezegd dat hij die Hacibey een hak zou zetten zo gauw hij de kans kreeg.”