MeesPierson zet moeder voor het blok

AMSTERDAM, 19 MAART. De zakenbank MeesPierson, een volledige dochter van ABNAmro, zoekt andere financiële partners als ABN Amro in de toekomst weigert de bank nieuw kapitaal beschikbaar te stellen voor expansieplannen. De nieuwe bestuursvoorzitter, drs. J. Kuiper, voormalig directeur van de Optiebeurs, noemt een financiële partner “een reële optie”.

Kuiper gaf gisteren een toelichting op de resultaten van MeesPierson en het “superdividend” van 275 miljoen gulden dat de bank uitkeert aan enig aandeelhouder ABN Amro. Volgens Kuiper belemmert de dividenduitkering MeesPierson niet in haar beoogde expansie. Als de bank een goed plan heeft, zal zij bij ABNAmro gehoor vinden om het daarvoor benodigde kapitaal te krijgen, zo verzekerde Kuiper. Lukt dat om wat reden toch niet, dan zoekt hij een andere partner. Een woordvoerder van ABNAmro: “Wij gaan ervan uit dat MeesPierson eerst bij ons aanklopt. Alles wat daarna gebeurt, is theorie en niet aan de orde.”

Volgens Kuiper past het superdividend in de filosofie dat managers het geld van aandeelhouders beheren en kapitaal retourneren als zij er teveel van hebben. “Dat is mijn stijl.” MeesPierson heeft naar zijn zeggen nog 50 procent meer eigen kapitaal dan volgens de regels van de internationale bankentoezichthouders nodig is.

Vorig jaar steeg de winst uit gewone bedrijfsuitoefening van de zakenbank met bijna 2 procent naar 182 miljoen gulden. Wanneer ook alle buitengewone baten (boekwinsten op verkochte activiteiten) en buitengewone lasten (voor afschrijving computersystemen en verwachte buitenlandse reorganisaties) worden gesaldeerd is de netto winst 250 miljoen gulden, 34 procent meer dan in 1994.

Kuiper onderstreepte dat verkoop van meer activiteiten of dochters op dit moment niet aan de orde is. Vorig jaar verkocht MeesPierson haar portefeuille woninghypotheken (4 miljard gulden) aan ABNAmro. Kuiper is bezig het strategisch beleid van de bank tegen het licht te houden, maar hij vond het te vroeg en de verkeerde plaats (een persconferentie) om over eventuele veranderingen en de personele gevolgen te praten. Bij MeesPierson werken vorig jaar gemiddeld 4.051 mensen, 40 meer dan een jaar eerder.

    • Menno Tamminga