'Legalisering hasj enige logische stap'

Citaten uit het gisteren gehouden Kamerdebat over de drugsnota:

R. OUDKERK (PvdA): “Het verbod op drugs en het bestrijden van de illegale handel (...) heeft nergens de toevoer van illegale drugs naar de markt kunnen verminderen of verhinderen. (...) Dat is de mondiale werkelijkheid waarvoor we staan. Die werkelijkheid wordt nog steeds op de hoogste regeringsniveaus in Europa en de Verenigde Staten ontkend. Daarom zitten wij mondiaal opgescheept met een uitzichtloze, almaar escalerende war on drugs die niets oplevert, die veel geld kost en, erger, die een alibi verschaft aan de meeste regeringen om weinig of niets aan de beperking van de vraag, aan de hulpverlening en aan het opheffen van sociale achterstanden te doen.”

B. KORTHALS (VVD): “Laten we reëel zijn, de Nederlandse overheid heeft met medeweten van de Tweede Kamer ten aanzien van soft drugs natuurlijk best een hypocriet beleid gevoerd. Dat is één van de problemen waar we op het ogenblik mee zitten. (...) De keerzijde van de goede benadering van de volksgezondheid in ons zogenaamd heel goede drugsbeleid is dat het op het gebied van overlast en criminaliteit redelijk slecht heeft gewerkt. Daarin moeten wij heel reëel zijn. (...) Wij hebben ons altijd druk gemaakt over de positie van de verslaafden en dergelijke, over degene die het eigenlijk een beetje verziekt voor de ander, terwijl wij die ander met de rotzooi laten zitten. Dat neemt de maatschappij je natuurlijk kwalijk. (...) Alles wat ertoe kan bijdragen om het gedogen iets terug te brengen is nuttig.”

Th. DE GRAAF (D66): “Wat veranderd is, is de consensus over de manier waarop overheid en samenleving het beste met het gegeven van het drugsgebruik kan omgaan. Die consensus lijkt afgebrokkeld onder de invloed van zichtbare overlast in buurten en wijken, een uit de hand gelopen 'laat-maar-waaien'-beleid of, beter, vaak geen beleid, enorme verspreiding van criminaliteit, zowel kleinschalig als georganiseerd en, ik zeg het nog vriendelijk, buitenlandse druk. (...)”

“Alcohol en tabak kunnen, evenals cannabis, niet worden gerekend tot de middelen die voor de samenleving onaanvaardbare risico's inhouden. Dan een strafrechtelijk verbod laten bestaan, terwijl de maatschappelijke vraag blijft, is vragen om moeilijkheden. (...) Een ander gevolg is dat de overheid door een verbod waar geen echte noodzaak voor bestaat, als het ware zijn eigen, illegale markt creëert. (...) Dat schreeuwt bijna om georganiseerde criminaliteit (...) Dit zijn allemaal redenen waarom mijn fractie vindt dat uiteindelijk legalisering van de soft drugs de enige logische stap is (...)”

W. VAN DE CAMP (CDA): “Als het gebruik van soft drugs een kleine schaal zou houden, als het niet schadelijk zou zijn en als het eenvoudig beschikbaar zijn van soft drugs het gebruik van hard drugs zou verminderen, zou dit beleid wellicht voortzetting verdienen. Het wordt echter duidelijk dat het anders is gelopen. Het gedoogbeleid heeft geleid tot een grootschalige gebruikscultuur.”

“Alcohol, tabak en cannabis, alledrie zijn potentieel gevaarlijk. Dat is voor ons reden om ten aanzien van alledrie een zeer terughoudend beleid te voeren. U heeft wel een punt dat alcohol een grotere maatschappelijke acceptatie heeft dan cannabis. (...) Maar de inzet van mijn fractie is nu juist om die maatschappelijke acceptatie van cannabis niet zo groot te laten worden als die van alcohol. Daarnaast hebben we te maken met het feit dat het buitenland cannabis helemaal anders beoordeelt dan wij hier in Nederland.”