Landsadvocaat ingeschakeld; Kabinet wil bestuur van CTSV ontslaan

DEN HAAG, 19 MAART. Het kabinet wil af van het bestuur van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen). Het driekoppige bestuur krijgt voor een belangrijk deel de schuld van de impasse waarin dit orgaan verkeert.

Het kabinet heeft staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) gemachtigd de landsadvocaat in te schakelen. Dit bevestigen bronnen in Den Haag. Hij moet onderhandelen met de advocaten van de bestuursleden, voormalig VVD-voorzitter D. van Leeuwen (voorzitter), het vroegere Tweede-Kamerlid voor de PvdA G.J. van Otterloo en de oud-staatssecretaris van financiën, de CDA'er M. van Rooijen.

Het CTSV is sinds vorig jaar als onafhankelijk bestuursorgaan belast met het toezicht op de uitgaven voor de sociale verzekeringen, zoals de WAO, de WW en de AOW. Het volgde de Sociale Verzekeringsraad op, die als toezichtsorgaan grotendeels door vakbonden en werkgeversorganisaties werd geleid.

De Tweede Kamer was ontevreden over het functioneren van die raad.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil niets kwijt over een mogelijk ontslag of andere maatregelen bij het CTSV. Ook de bestuursleden van het CTSV zwijgen. Het personeel in Zoetermeer was vanochtend evenmin op de hoogte gebracht. Het ministerie verwacht wel dat de Tweede Kamer spoedig zal worden geïnformeerd.

Premier Kok, de vice-premiers Dijkstal en Van Mierlo, alsmede de bewindslieden van Sociale Zaken, minister Melkert en staatssecretaris Linschoten, hebben gisteren met elkaar over het CTSV overlegd. Linschoten noemde de situatie na afloop “gecompliceerd”. Volgens hem was “veel zorgvuldigheid en prudentie” vereist om tot een oplossing te komen. CTSV-voorzitter Van Leeuwen heeft al eerder te kennen gegeven dat zij niet zonder slag of stoot zal vertrekken.

De drie bestuursleden bij het CTSV liggen al maanden overhoop met de directie en de ondernemingsraad. De vele conflicten hebben geleid tot het ontslag van een van de directeuren. De ondernemingsraad heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Een complicatie bij de maatregelen die het kabinet voorbereidt, is volgens ingewijden dat het CTSV zonder bestuur feitelijk niet kan functioneren.

De wet kent alleen het bestuur de bevoegdheid toe besluiten te nemen. Directie en overige medewerkers zijn daarvan slechts de uitvoerders. De bestuursleden zijn voor vier jaar benoemd, maar er is destijds voor een zodanige regeling gekozen dat ze niet allen tegelijk aftreden. Het CTSV is 1 januari 1995 opgericht.

De door Linschoten ingeschakelde adviseur, de Leidse hoogleraar M. Rood, heeft vorige week zijn vertrouwelijke rapport uitgebracht. Behalve over het bestuur zou Rood zich ook over de structuur en de taken van het toezichtsorgaan hebben uitgelaten.

Zo is een van de vragen of het CTSV zich niet moet beperken tot controle achteraf van de uitgaven voor de sociale verzekeringen. De uitvoeringsorganen - bedrijfsverenigingen, Sociale Verzekeringsbank - krijgen nu ook aanbevelingen vooraf.