Kilimanjaro

Naar aanleiding van de interessante beschouwing 'Kermis op de Kilimanjaro' (NRC HANDELSBLAD 7 maart), het volgende.

Koningin Victoria zou de top van de berg als verjaardagscadeau in 1886 aan haar kleinzoon Wilhelm hebben geschonken, dat zou dan omstreeks eind januari, zijn 27ste geboortedag geweest moeten zijn. Maar Wilhelm was in 1886 nog geen keizer, dat werd hij pas in juni 1888, na de dood van zijn twee voorgangers in hetzelfde jaar, te weten keizer Wilhelm I, die hoogbejaard in maart overleed - hij was geboren in 1797 - en diens zoon keizer Friedrich, die slechts 100 dagen regeerde.

Als die schenking - hoe was deze overigens grondwettelijk mogelijk - inderdaad in 1886 heeft plaatsgevonden, was deze dus niet gedaan in Wilhelms hoedanigheid als keizer.

    • Mr. S.J. Meijers