'Kamer moet stukken elektronisch publiceren'

ROTTERDAM, 19 MAART. Het Nederlandse parlement zou, net als ministers en andere overheidsbestuurders, de wettelijke plicht moeten hebben informatie in elektronische vorm, bijvoorbeeld op Internet, openbaar te maken. Het parlement kan het beste zelf zijn teksten voor iedereen beschikbaar stellen, dus zonder tussenkomst van een uitgever.

Dit adviseert het Rathenau Instituut aan Tweede en Eerste Kamer. Het instituut, dat ten behoeve van het parlement onderzoek doet naar aspecten van wetenschap en techniek, baseert dit advies op een binnenkort te verschijnen studie van de jurist A. Beers, verbonden aan de Tilburgse universiteit.

Donderdag zette het Buro Jansen & Janssen het rapport-Van Traa op Internet. In verband hiermee heeft het Rathenau Instituut besloten de conclusies van de studie alvast openbaar te maken.

Beers heeft een studie verricht naar de juridische aspecten van publieke toegankelijkheid van overheidsinformatie. Hij concludeert onder meer dat staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) vorig jaar in de nota Terug naar de Toekomst (over het informatiebeleid van de overheid in het digitale tijdperk) ongelijk had. De staatssecretaris stelde toen dat het elektronisch beschikbaar stellen van bestuursinformatie geen wettelijke verplichting is. Ten onrechte stelt de staatssecretaris ook dat elektronische informatie die nog niet afgedrukt is, niet hoeft te worden verstrekt aan burgers die daar met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om vragen, aldus Beers.

Hij zegt dat in deze wet tevens de verplichting is vastgelegd dat bestuursorganen actief informatie over hun beleid verschaffen. Dat is, aldus Beers, niet beperkt tot papieren informatie.

Zelfs wanneer parlementaire informatie elektronisch beschikbaar is via een uitgever - zoals nu het geval is via Sdu - dan nog blijven overheid en parlement verantwoordelijk voor zaken als betaalbaarheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid daarvan voor gewone burgers, aldus Beers.

De discussie over de elektronische beschikbaarheid van Kamerstukken laaide twee weken geleden op door een opiniestuk in NRC Handelsblad, waarin werd bepleit het rapport-Van Traa op Internet te plaatsen, waar het gratis te lezen zou moeten zijn. Naar aanleiding hiervan kraakte Buro Jansen & Janssen de door Sdu uitgegeven cd-rom van het rapport en zette de tekst ervan, die volgens de wet vrij is van rechten, vorige week op het net.