Heidemij heeft lastig kwartaal

AMSTERDAM, 19 MAART. Ingenieursbureau Heidemij heeft een lastig vierde kwartaal van 1995 achter de rug. In vergelijking met het laatste kwartaal van 1994 daalde het operationeel resultaat voor belastingen met 3,8 miljoen gulden tot 12,9 miljoen.

Over geheel 1995 is het netto resultaat met twee procent gestegen tot 27 miljoen gulden. De directie van het ingenieursbureau toont zich desondanks “redelijk tevreden”. “Gezien de moeilijke omstandigheden op de milieuadviesmarkt zijn wij best blij met deze lichte stijging van het resultaat”, zei bestuurslid ir. H.L.J. Noy vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. “Dit resultaat stemt bovendien overeen met de voorspelling die wij daarover bij de beursgang hebben gedaan.”

Heidemij is sinds oktober vorig jaar genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Het bedrijf doet voorlopig geen uitspraken over de winst in het lopende boekjaar. “Daarvoor wachten wij zoals gebruikelijk de reultaten af over het eerste kwartaal.”

De toename van het netto resultaat met twee procent heeft Heidemij berekend exclusief buitengewone baten. In 1994 realiseerde het bedrijf een boekwinst van 9,3 miljoen gulden bij de verkoop van het belang in het ingenieursbureau Fugro. Eind vorig jaar verkocht Heidemij haar belang van 23,6 procent in het automatiseringsbedrijf Raet. Het bedrijfsresultaat over 1995 is gedaald van 43,7 miljoen tot 42,1 miljoen gulden. De winst per aandeel kwam uit op 1,45 gulden tegenover 1,43 gulden in 1994.

De bedrijfsopbrengsten van Heidemij zijn vorig jaar met 5 procent gestegen van 858 miljoen tot 900 miljoen gulden. Deze stijging is het saldo van autonome groei (met 15 miljoen gulden), aquisities (58 miljoen gulden) en een negatief effect van de dalende dollar bij het omrekenen van activiteiten in de Verenigde Staten (bijna 31 miljoen).

Heidemij (ruim 6.000 medewerkers) kocht in het afgelopen jaar onder meer branchegenoten Gedas (België, 200 medewerkers) en het Spaanse Eptisa (900 medewerkers, eind 1995 afgerond).

Het ingenieursbureau nam begin dit jaar een belang van 35 procent in het Franse Sageos. Mede door de consolidatie van een deel van deze activiteiten verwacht Noy dat de omzet in 1995 met meer dan tien procent zal groeien. “We zullen het in de komende eén tot twee jaar wat kalmer aandoen met acquisities”, zegt hij.

“Een mooie kans in specifieke groeimarkten als Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika zullen we echter zeker niet laten lopen.”