Grontmij verwacht rendementsherstel

Het ingenieurs- en adviesbureau Grontmij verwacht voor 1996 rendementsherstel. De netto winst over het afgelopen jaar bedroeg 3,4 miljoen tegen 16,8 miljoen gulden in 1994. Per aandeel kelderde de winst van 5 gulden naar 1,02 gulden. Ook zonder de vorig jaar getroffen voorziening van 7 miljoen gulden zou de winst per aandeel sterk zijn ingezakt naar 2,38 gulden. Aan aandeelhouders wordt een contant dividend van 1 gulden uitgekeerd (1994: 2 gulden).

Grontmij trof de voorziening in verband met een reorganisatie die werd afgedwongen door tegenvallende ontwikkelingen in de studie- en adviesmarkt. In september, bij de aankondiging van de ingreep, had het bedrijf al meegedeeld dat 1995 zou uitdraaien op een “bescheiden positief resultaat”.

De voorgenomen vermindering van het aantal banen met 180 is in gang gezet. Er vallen maximaal 60 gedwongen ontslagen. Grontmij had eind 1995 2821 mensen in dienst.