Grondpolitiek (1)

In zijn column over grondpolitiek (11 maart), scheert E.J. Bomhoff ten onrechte VVD en CDA over één kam.

Waar hij kennelijk doelt op de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten, verzuimt hij te vermelden dat de VVD tegen het voorstel heeft gestemd en het CDA vóór. Dat maakt toch wel enig verschil. Overigens stemde de VVD ook tegen een CDA-amendement waarin werd voorgesteld het voorkeursrecht te beperken tot grond bestemd voor - kort gezegd - bovenlokale woningbouw; in andere gevallen heeft de gemeente voor het vestigen van een voorkeursrecht vooraf toestemming van Gedeputeerde Staten nodig. Om te voorkomen dat het wetsvoorstel zou sneuvelen stemden onder meer PvdA en D66 vóór dit amendement-Esselink.

Dit is een 'nuance' die niet had mogen ontbreken, ook al doet ze weinig af aan de strekking van Bomhoffs tirade tegen het grondbeleid.

    • H.G. Cloudt