Geen uitstel verkiezingen OR bij GVB

AMSTERDAM, 19 MAART. De verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) bij het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) mogen niet worden uitgesteld. Dit heeft de president van de Amsterdamse rechtbank vanochtend bepaald in het kort geding dat de ambtenarenbonden AbvaKabo en CFO tegen de gemeente hadden aangespannen.

In het hele land hebben op 27 maart OR-verkiezingen plaats. De Amsterdamse gemeenteraad besloot vorige week de verkiezingen bij het GVB uit te stellen omdat, anders dan nu, er ondernemingsraden komen voor de sectoren tram, bus, metro, veren en het hoofdgebouw. AbvaKabo en CFO zijn daar fel op tegen omdat zij vrezen dat opsplitsing van het GVB ten koste zal gaan van een optimaal vervoersaanbod voor de passagiers wanneer de samenhang tussen de verschillende afdelingen in gevaar wordt gebracht. Het trampersoneel is voor aparte ondernemingsraden.

Met hun besluit tot uitstel volgde de gemeenteraad het advies van gedelegeerd bestuurder M. de Jong, die eind vorig jaar door de gemeente is aangetrokken om het noodlijdende bedrijf door te lichten. Na zes weken onderzoek concludeerde De Jong dat het GVB volkomen stuurloos is en kampt met slecht management. De Jong is voor invoering van een OR per sector met daarboven een groepsondernemingsraad. Deze nieuwe structuur moet de besluitvorming per sector vergemakkelijken.