Geen referendum over Overijssel

MUGGEBEET, 19 MAART. De inwoners van Noordwest-Overijssel mogen zich niet in een referendum uitspreken over de toekomst van hun streek. De overheidsplannen om landbouwgrond om te zetten in natuurgebied riep bij de bevolking veel weerstand op. Volgens het ministerie van Landbouw en Visserij is het democratisch gehalte van het toekomstplan groot genoeg.