Energie-ramp

Minister De Boers uitspraken over CO reductie na het jaar 2000 zijn niet overal in goede aarde gevallen. Zij zou gezegd hebben al blij te zijn met een stabilisatie van de CO uitstoot en zegt in een radio-interview dat alleen met mondiale afspraken echte reducties in de Nederlandse CO uitstoot zinvol en verdedigbaar zijn. Ons land produceert immers slechts 0,7 procent van de wereldwijde uitstoot.

Zullen we het in de discussie eindelijk eens over de kern hebben? Alle winbare olie- en gasreserves zullen verbruikt worden. Ergens in de volgende eeuw is het al zover. Zelfs al brengen we het energieverbruik mondiaal op een draconische manier terug: uitstel van executie. Niemand op deze aarde zal het kunnen tegenhouden, maar geen regering stelt ook maar een serieuze poging in het werk.

Nederland zal behoren tot de zwaarst getroffen gebieden. Het versterkte broeikaseffect zal landijs afsmelten op een aantal continenten, maar belangrijker nog: de stijging in de gemiddelde temperatuur op aarde zal het water in de oceanen doen uitzetten.

Schaf daarom nu iedere belasting op elektrische autootjes en windmolens af en maak deze uitgaven ook nog eens volledig aftrekbaar van de belasting. Initieer en stimuleer wetgeving en technologie die de mobiliteit terugdringt. Doe dat grootschalig. Doe het hier in Nederland. Wacht niet op Europa. Het is al te laat, maar laat niemand de Nederlandse emigranten kunnen verwijten dat ze niet geprobeerd hebben hun land te redden.

    • Ben Heideveld