Correcties & Aanvullingen

Heinrich Heine

In het artikel Ook Borka heeft toch maar de wijk genomen (in de krant van maandag 18 maart, pagina 1) werd de Duitse dichter Heinrich Heine onjuist geciteerd. Het citaat had moeten luiden: “Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.”

Bolkestein

In het artikel Bolkestein wil Antillen onder curatele (in de krant van zaterdag 16 maart, pagina 1) wordt ten onrechte gemeld dat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wil dat de Antillen en Aruba een inkomstenbelasting invoeren. Het IMF wil dat er een omzetbelasting (BTW) wordt ingevoerd.