Cartoon

Voorstel tot hergroepering van klassen om geweld op scholen tegen te gaan. 'Het is wel erg moeilijk je zo te concentreren.' [Plantu in Le Monde]