Betere bemiddeling werklozen

AMERSFOORT, 19 MAART. Arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen hebben een volgende, voorzichtige stap gezet om tot nauwere samenwerking te komen.

Doel van de samenwerking is werklozen en andere uitkeringsgerechtigden zo snel en efficiënt mogelijk aan een baan te helpen, dus zonder dat zij van instantie naar instantie worden gestuurd. Dit blijkt uit een zogeheten startdocument van de 'Regiegroep Samenwerking en Inkomen'.

De nadruk valt op de keuze die de drie partners op regionaal of lokaal niveau zelf kunnen maken hoe zij de gewenste samenwerking gestalte geven. “De regiegroep kan en wil in dit stadium geen afgeronde antwoorden geven op vele vragen en dilemma's die leven rond de opgave van de procesgerichte samenwerking”, zegt het voorwoord. Eind dit jaar moeten de regio's hun keuze hebben gemaakt.

De voorzitter van de regiegroep, F. Buurmeijer, had deze voorzichtige aanpak vooraf aangekondigd. Hij heeft vorig jaar van de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Melkert en staatssecretaris Linschoten, de opdracht gekregen de samenwerking van de grond te tillen. In de politiek bestaat deze wens al langer, zeker sinds een parlementaire enquête in 1993 vele tekortkomingen bij de uitvoering van de sociale verzekeringen blootlegde.

Buurmeijer leidde destijds als Kamerlid voor de PVDA deze enquête. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Tica, het instituut dat de bedrijfsverenigingen overkoepelt. Samen met vice-voorzitter E. Vogelaar van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (de organisatie van de arbeidsbureaus) en directeur F. Kerckhaert van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vormt Buurmeijer de regiegroep. Het motto van deze groep is dat de samenwerking niet van boven mag worden afgedwongen.