Weinig kans op versterking van positie huurders

DEN HAAG, 18 MAART. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) dreigt in de Eerste Kamer tegen een pijnlijke nederlaag op te lopen. De meerderheid ziet weinig in zijn wetsvoorstel dat de positie van huurders bij huurverhogingen moet versterken.

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar unaniem in met dat voorstel. De bedoeling ervan was dat verhuurders met ingang van dit jaar worden verplicht overleg te voeren met de huurders alvorens ze een huurverhoging boven een bepaald percentage mogen aanzeggen. Voor dit jaar, zo besloot de Tweede Kamer, zou dit gelden voor huurverhogingen per 1 juli van meer dan 2,8 procent.

In de Eerste Kamer zien CDA en VVD weinig tot niets in dit wetsvoorstel. Zij vormen samen een meerderheid in de Eerste Kamer. Ook de PvdA-fractie heeft bedenkingen tegen het voorstel van de D66-bewindsman.

De VVD-fractie heeft “grote bezwaren” tegen het voorstel, zei senator P. de Beer vanochtend desgevraagd. De kans dat zijn fractie tegenstemt noemde hij “zeer realistisch”. De VVD vreest dat een verplicht overleg voor verhuurders tot veel bureaucratische rompslomp leidt. De Beer wees erop dat verhuurders dikwijls al vrijwillig met huurders overleggen. Hij vindt het “fundamenteel” onjuist dat de staatssecretaris dergelijk overleg in regels wil vastleggen.

De CDA-fractie heeft “geen sympathie” voor het wetsvoorstel, liet Eerste-Kamerlid J. Baarda weten. Hij “sluit beslist niet uit”, dat het CDA tegen zal stemmen. Ook de CDA'er wees op de bureaucratie die het wetsvoorstel voor verhuurders betekent. Bovendien is er dit jaar nog nauwelijks tijd om het overleg in goede banen te leiden. Het wetsvoorstel schrijft voor dat dit drie maanden voor de invoering van de huurverhoging van 1 juli moet worden gehouden. Dit betekent dat verhuurders, mocht de Eerste Kamer het voorstel al aanvaarden, nog maar een paar weken - tot 1 april - de tijd hebben om het overleg te organiseren.

Ook de PvdA vindt de haast waartoe Tommel de verhuurders nu dwingt “welhaast onzorgvuldig”. D66 denkt ook dat een verantwoorde toepassing van de wet dit jaar “nauwelijks meer denkbaar” is.

Staatssecretaris Tommel liet vanochtend weten dat hij met volle overtuiging het wetsvoorstel morgen in de Eerste Kamer zal verdedigen. De bewindsman en de Tweede Kamer zijn zeer gehecht aan het voorstel. Zij denken dat dit een neerwaarts effect op de huurverhoging zal hebben. Een verhuurder die geen zin heeft zich het overleg op de hals te halen, kan hieraan ontkomen door een huurverhoging van minder dan 2,8 procent aan te zeggen. Tommel had het verplichte overleg overigens pas bij een huurverhoging van 3,8 procent willen laten ingaan.

    • John Kroon