Volker Stevin verwerft meerderheid in Gerlich

Koninklijke Volker Stevin heeft in principe overeenstemming bereikt over de overname van een belang van 60 procent in het Duitse bouwbedrijf Heinrich Gerlich & Co KG . Het sinds 1888 in Wuppertal gevestigde bedrijf (jaaromzet 67 miljoen gulden) houdt zich bezig met zowel utiliteits- als woningbouw. Op termijn wil Volker ook de resterende 40 procent overnemen.