Tulip Computers uit markt consumenten-pc

Tulip, één van de grootste Nederlandse pc-producenten, trekt zich grotendeels terug van de particuliere computermarkt. Weliswaar blijft de nog maar enkele maanden geleden geïntroduceerde consumenten-pc Universa in de verkoop, maar Tulip richt alle aandacht op de beter renderende server- en de notebookmarkt.

“Wij moesten geld meebrengen op de pc-markt voor de gewone consument. Iedereen verliest geld in die sector dus wij ook. Dat kan Tulip zich niet permitteren”, verklaarde bestuursvoorzitter F. Hetzenauer vandaag tijdens de toelichting van de jaarcijfers.

De netto winst van computerfabrikant Tulip is in het afgelopen jaar met 27 procent gestegen tot 9,2 miljoen gulden. De omzet steeg met 17 procent tot 532 miljoen gulden. Tulip zag de brutomarge dalen van 26,1 tot 23,2 procent ondanks de groei van de computermarkt in Europa (met 22 procent). Volgens directievoorzitter F. Hetzenauer heeft de prijzenslag in de zogenoemde 'small office home office' markt zich in 1995 versterkt gemanifesteerd.

In de professionele markt was het margeverval minder sterk. Hetzenauer verwacht dat de margedaling in deze markt niet zal doorzetten. In de winst over 1995 is een eenmalige boekwinst opgenomen van 4,8 miljoen gulden. Het afgelopen jaar boekte Tulip eenmalige kosten van 5 miljoen gulden. Deze zijn direct ten laste gebracht van het resultaat.

Tulip verwacht in 1996 opnieuw een sterke omzetgroei te realiseren. In Azië, waar het bedrijf zeven maanden geleden met de activiteiten is begonnen, heeft Tulip tot op heden 8000 computers afgezet.