PvdA en D66 wijzen kritiek drugsbeleid af

DEN HAAG, 18 MAART. De regeringsfracties PvdA en D66 hebben vandaag felle kritiek geleverd op de aanvallen vanuit het buitenland op het Nederlandse drugsbeleid.

Dat gebeurde tijdens de parlementaire behandeling van de drugsnota van het kabinet, die de hele dag zou duren.

Met name vanuit Frankrijk, maar ook in Duitse regeringskringen is in de aanloop naar het Kamerdebat veel kritiek geleverd op het drugsbeleid.

Het Kamerlid Oudkerk (PvdA) zei vanochtend dat “in Frankrijk geen duidelijke beleidsvisie bestaat die stoelt op de werkelijkheid van vandaag”. En: “In Frankrijk loopt het steeds verder uit de hand. Het lijkt erop dat Nederland de schuld krijgt.”

De Graaf (D66) zei dat de “politieke chantage” die tot dusverre door Frankrijk is uitgeoefend “de fatsoensregels in het internationale verkeer overschrijdt”. Hij wees erop dat Franse deskundigen het “Franse drugsbeleid al failliet hebben verklaard”.

“Maar wie de ogen sluit hoeft natuurlijk niets te zien”, zei De Graaf over de Franse president Chirac. Franse “vooroordelen en tekortkomingen”, aldus De Graaf, “mogen nooit de inzet vormen van ons eigen drugsbeleid”. Hij hekelde ook het drugscontrole-orgaan van de Verenigde Naties, dat zich onlangs kritisch uitliet over het Nederlandse drugsbeleid. In het jaarrapport van het VN-bureau wordt volgens hem “jaar na jaar onzin gedebiteerd als waarheid, zonder dat er ooit iemand in Nederland komt kijken”.

Het Kamerlid Van de Camp (CDA) vroeg het kabinet een poging te ondernemen “de gespannen relatie met Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland op het punt van het antidrugsbeleid te normaliseren”. Hij wil dat het kabinet onderzoekt of de verkoop van softdrugs aan buitenlanders kan worden tegengegaan met een beroep op het Verdrag van Schengen.

“Alleen als het drugstoerisme stopt is er nog iets van ons beleid te redden”, aldus Van de Camp. De christen-democraten willen dat alle coffeeshops op termijn worden gesloten. Het kabinet wil volgens de nota het aantal coffeeshops halveren. Op dit moment zijn er ongeveer 1.200 in Nederland.

Een oplossing tegen de overlast bij coffeeshops die het kabinet in de drugsnota heeft voorgesteld is de verlaging van de verkoopnorm van dertig tot vijf gram. PvdA en D66 zijn daar tegen. Zij vrezen dat er alleen maar meer overlast zal ontstaan omdat kopers vaker naar coffeeshops zullen gaan.

Minister Sorgdrager is vorige week door ambtenaren gewaarschuwd dat vooral in de grensstreken meer overlast zal ontstaan bij verlaging van die norm. Of PvdA en D66 de lagere verkoopnorm die het kabinet voorstelt kunnen tegenhouden, was vanochtend nog de vraag.

Pagina 3: Kamer bezorgd over toenemend gebruik XTC

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de toename van het gebruik en de produktie in Nederland van synthetische drugs, zoals XTC. “Nederland is op het gebied van synthetische drugs het Colombia van Europa”, zei Van de Camp. Hij is het niet eens met de visie van het kabinet dat de grootschalige produktie van XTC in Nederland vooral wordt veroorzaakt door de geografische ligging en de goede infrastructuur. “Ik vrees dat het beeld van een liberaal drugsland hier een stevige rol mee speelt”, aldus Van de Camp. D66-woordvoerder De Graaf meent dat Nederland “een exorbitante rol” speeltwaar het de produktie en handel in amfetamine en designer-drugs betreft”. “Als er één klacht van het buitenland terecht is dan is het wel dat in Nederland geproduceerde chemische drugs Europa overspoelen. Aan de opsporing en vervolging moet meer aandacht worden geschonken”, zei de Graaf.

Oudkerk noemde het gebruik van XTC en de zogenoemde designer-drugs “het probleem van de toekomst”. Zo'n 35 procent van de jongeren die in het weekeinde uitgaan slikt “pillen, poppers, XTC, speed, cocaïne of andere rommel om zo eens lekker uit hun bol te kunnen gaan”, zei de PvdA'er. Hij vindt dat de preventie van het gebruik van deze drugs “flink moet worden geïntensiveerd”. Veel gemeenten in Nederland blijken geen richtlijnen te hebben om XTC-gebruik tijdens house-party's tegen te gaan.

Van de Camp is er voorstander van om de verkoop van synthetische drugs als XTC buiten de discotheken te houden. “Zodra in een disco synthetische drugs worden verkocht zou besloten kunnen worden dat de disco dichtgaat”, aldus de CDA'er. Oudkerk is daar “geen tegenstander” van, maar hij vreest dat de verkoop dan buiten de deuren zal plaatsvinden. “Het heeft iets van: als we alle kerkhoven sluiten hebben we geen doden meer”, zei Oudkerk.