Netto winst Flexovit daalt met 14 procent

De netto winst van slijpschijvenfabrikant Flexovit is vorig jaar met ruim 14 procent gedaald. Tegenover 12,1 miljoen gulden winst heeft de onderneming in 1995 een netto resultaat van 10,4 miljoen gulden geboekt. Dat er in 1995 een lagere netto winst zou ontstaan was eerder gemeld.

Het dividend wordt verlaagd van 5 gulden naar 4,50 gulden. Hiervan kan naar keuze een nader te bepalen deel in aandelen worden opgenomen.

De aandelen zullen binnenkort worden gesplitst in de verhouding van 1 op 4. Daardoor zal de nominale waarde worden verlaagd van 10 gulden naar een rijksdaalder. De directie verwacht dat de winst in 1996 weer zal stijgen.

De omzet groeide in 1995 van 150 miljoen naar 160 miljoen gulden. Voor dit jaat wordt een verdere stijging voorzien. Bij gelijkblijvende wisselkoersen zou de omzetstijging 11,5 procent hebben bedragen. De omzetgroei in afbraam- en doorslijpschijven, goed voor 60 procent van de omzet, was bovengemiddeld. De fabrieken in Australië en Nederland hadden een uitstekende bezetting. De kostenoverschrijdingen van projecten in Nederland, de harde gulden, hogere financeringslasten als gevolg van strategische buitenlandse investeringen en een hogere belastingdruk in Australië waren de oorzaken van het achterblijven van de resultaten.