LE NOUVEL OBSERVATEUR

Waar Die Zeit beschuldigend richting besluiteloze politici wijst, zoekt het Franse weekblad Le nouvel Observateur de oorzaak van de massale werkloosheid, die ook Frankrijk teistert, bij de ondernemers. Cartoonist Selcuk maakte een spotprent waarin hij de strekking van het omslagartikel meesterlijk samenvat: sigarenrokende bazen hebben op een bowlingbaan de grootste lol in een onderling partijtje waarin het erom gaat zoveel mogelijk poppetjes omver te kegelen. Medewerker Patrick Fauconnier gaat in zijn bijdrage over 'de Franse ziekte' een slag verder door de onderwijsinstellingen te kritiseren. De opleidingsinstituten zijn volgens hem veel te veel gespitst op het afleveren van beleidsmakers en boekhouders, die bij tegenwind geen ander vocabulaire blijken te kennen dan 'bezuinigen' en 'inkrimpen', terwijl het land juist verlegen zit om ondernemende afgestudeerden.