Kees Verwey

HAARLEM, 18 MAART. 'Schatgraven in het huis van Verwey' is de titel van een tentoonstelling die van 5 april tot en met 16 juni is ingericht in de dependance van het Frans Halsmuseum in Haarlem. De presentatie omvat een aantal onbekende kunstwerken uit de nalatenschap van Kees Verwey, die vorige jaar op 95-jarige leeftijd overleed, zowel van hemzelf als van anderen. Hij had werk van onder meer Bieruma Oosting, De Kat, Andriessen, Van Pallandt, Ouboter en Boot in huis. Ook te zien is een fotoreportage over de inrichting van huize Verwey voor het 'schatgraven'.