Kasteel uitgebreid

ROTTERDAM, 18 MAART. Kasteel Het Nijenhuis bij Heino wordt uitgebreid met een verzonken paviljoen naar ontwerp van architect Gunnar Daan, dat achter het huidige museum komt te liggen. Vorige week zijn de Gedeputeerde Staten van Overijssel met het plan akkoord gegaan. De nieuwe expositieruimte laat zich bovengronds alleen herkennen aan een glooiend terras en een koepelvormig gebouw, dat toegang verleent tot een ondergrondse, ovale ruimte. Een transparante brug vanuit de achterzijde van het kasteel over de slotgracht naar het bovengrondse deel van de nieuwe dependance vormt de verbinding tussen oud- en nieuwbouw. De nieuwbouw zal in de tweede helft van 1997 gereed zijn. Er is een bedrag van 5,4 miljoen gulden voor beschikbaar.