Kabinet neemt deze week besluit; Kok bezorgd over crisis in top CTSV

DEN HAAG, 18 MAART. Het kabinet besluit deze week in kleine kring wat er moet gebeuren bij het CTSV, het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Premier Kok toonde zich vrijdag zeer bezorgd over de situatie bij dit onafhankelijk toezichtsorgaan, dat moet controleren of het geld in de sociale zekerheid doelmatig en rechtmatig wordt besteed.

De eerst verantwoordelijke bewindsman, staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), beschikt sinds dinsdag over een geheim rapport met aanbevelingen van de Leidse hoogleraar M. Rood. Deze voormalige minister van binnenlandse zaken was door Linschoten ingehuurd om aanbevelingen te doen over de toestand bij het CTSV.

Het driekoppige en full-time functionerende bestuur van het CTSV staat lijnrecht tegenover de directeuren en de ondernemingsraad. Aan dit conflict ligt een waslijst van kleinere en grotere competentiekwesties ten grondslag. Een van de directeuren, E. Czyzewski, is door het bestuur ontslag aangezegd. De ondernemingsraad, die het vertrouwen in het bestuur heeft opgezegd, eist onder meer dat dit ontslag ongedaan wordt gemaakt.

Linschoten heeft het rapport van Rood inmiddels besproken met de bestuursleden. Dit zijn de oud-politici D. van Leeuwen (VVD), die voorzitter is, G.J. van Otterloo (PVDA) en M. van Rooijen (CDA). Het kabinet is gisteren bijgepraat door Linschoten. De staatssecretaris zet dit overleg binnenkort voort met Kok, de vice-premiers Dijkstal en Van Mierlo en met minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Kok sprak vrijdag van “een gevoelige materie”. Hij wilde niet ingaan op een mogelijk vertrek van het CTSV-bestuur. “Ik moet aan gouden handdrukken voorlopig niet meer denken”, voegde hij daar gekscherend aan toe. Eerder dit jaar moest bij het openbaar ministerie procureur-generaal Van Randwijck opstappen, hetgeen met een veel bekritiseerde 'gouden handdruk' gepaard ging.

Dat het CTSV niet goed functioneert, blijkt volgens de premier al uit het feit dat Rood als adviseur door Linschoten moest worden ingeschakeld. “Dat is nooit een bewijs van kracht.” Het functioneren van het CTSV-bestuur komt in het rapport van Rood aan de orde en ook hoe bestuur, directie en personeel “in gezamenlijkheid vorm geven aan de kwaliteit van het toezicht”. Goed toezicht is van groot belang, vond Kok, gelet op de vele tientallen miljarden die er jaarlijks bij de sociale verzekeringen via premies en uitkeringen omgaan.