Inspectie berispt school De Brès

DE MEERN, 18 MAART. De onderwijsinspectie heeft de scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort op de vingers getikt over het toepassen van leercontracten met resultaatverplichting. Leerlingen die slechte resultaten behalen, mogen niet halverwege het leerjaar van school worden gestuurd, zoals op Guido de Brès gebeurde. De schoolleiding heeft met onmiddellijke ingang besloten de resultaatverplichting niet langer in het contract op te nemen.