DER SPIEGEL

Hoe dringend noodzakelijk belastinghervorming is, wil Der Spiegel aantonen met zijn omslagartikel over volkssport nummero één: het omzeilen van de fiscus. Minister Waigel van Financiën komt in het federale huishoudboekje minstens 16 miljard D-mark te kort, maar als in 1994 alleen de gebruikelijke aftrekposten waren gehonoreerd, dan had volgens het blad wel 105 miljard D-mark méér geïnd kunnen worden. Wat natuurlijk niet betekent dat Waigels problemen zouden zijn opgelost als de commiezen beter hun best deden, want alle deskundigen zijn het erover eens dat meer belastingen Duitsland in nog grotere moeilijkheden zullen brengen. Waar behoefte aan is, dat is een eenvoudig en transparant belastingssysteem, waarin iedereen naar zijn werkelijke inkomen wordt aangeslagen en belasting-betalen niet langer alleen voor de dommen blijft, zoals ook een hoogleraar openbare financiën aan de hand van zijn eigen aangifte aantoont.