Commissie zal advies uitbrengen; Beurs wil meer invloed beleggers

AMSTERDAM, 18 MAART. De Amsterdamse beurs heeft een commissie ingesteld die beurs, beleggers en beursgenoteerde ondernemingen, verenigd in de Vereniging van Effectenuitgevende Ondernemingen (VEUO), moet gaan adviseren of en hoe beleggers meer invloed moeten krijgen op bedrijven.

Dit heeft de Effectenbeurs vrijdag meegedeeld. In de 'Commissie Corporate Governance' zullen vertegenwoordigers van beurs, beleggers, de VEUO en onafhankelijke specialisten plaatsnemen. Oud-Aegon topman J. Peters wordt voorzitter.

Twee weken geleden presenteerde minister Zalm (Financiën) een regeling voor de procedures rond ongewenste overnames. De beurs en de daar genoteerde ondernemingen willen nu ook een algemene gedragscode.

De commissie zal zich concentreren op een 'stelsel van omgangsnormen voor ondernemingsleiding en -toezicht en beleggers binnen het bestaande rechtssysteem', dat in lijn is met de internationale praktijken op dit terrein.

De voorstellen voor zo'n 'best practice' moeten uiteindelijk leiden tot een protocol bij de reglementen van de effectenbeurs. In Groot-Brittannië hebben soortgelijke commissies, de Cadbury Committee en Greenbury Committee, in 1992 en 1995 al soortgelijke gedragscodes uitgebracht. Op dit moment werkt de opvolger van die commissies, de Hampel-Committee, daar aan een vervolgdiscussie.

In Nederland zal de 'Peters-commissie' zich met name buigen over de invloed van kapitaalverschaffers op besluiten over statutenwijziging, omvang en samenstelling van kapitaal, de jaarrekening of het dividend.

De meeste beursgenoteerde ondernemingen hebben het stemrecht op aandelen losgekoppeld van het economisch eigendom, door aandelen te certificeren. De houders van certificaten hebben geen stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

Dat berust bij een administratiekantoor. De vraag hoe die administratiekantoren toch meer invloed kunnen toekennen aan certificaathouders zal versnelde aandacht krijgen van de commissie.

P. Arlman van de Amsterdamse Effectenbeurs wordt secretaris van de commissie. Op voordracht van de VEUO nemen C. Brakel (Wolters Kluwer), J. Pennings (Océ van der Grinten) en J. Westerburgen (Unilever) plaats.

J. Mensonides (ABP), D. Snijders (Philips Pensioenfonds) en R. de Haze Winkelman (oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters), nemen zitting namens het Platform Beleggers.

Onafhankelijk deskundigen zijn R. Hooghoudt (Nauta Dutilh), P. Moerland (hoogleraar Katholieke Universiteit Tilburg) en Prof. P. Wallage (KPMG).