Bewindslieden van VVD zijn tegen ingrijpen Antillen

DEN HAAG, 18 MAART. De VVD-bewindslieden Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse zaken) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) reageren afwijzend op de suggestie van hun partijleider Bolkestein om in te grijpen op de Antillen.

Zaterdag verklaarde Bolkestein in een gesprek met deze krant dat moet worden voorkomen dat de Antillen en Aruba verloederen en dat “Nederland meer gebruik moet maken van de mogelijkheden direct in te grijpen”. De Nederlandse Antillen kampen met een staatsschuld van 3,5 miljard gulden.

Voorhoeve wees gisteren op Aruba, waar hij verblijft in verband met de viering van tien jaar 'status aparte', ingrijpen van de hand. Wel vindt de bewindsman dat Nederland snel harde afspraken moet maken met de Antillen en Aruba over de naleving van mensenrechten en democratie. Voor Radio 1 verklaarde Voorhoeve dat het koninkrijksstatuut uit 1954, waarin de relatie tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen is geregeld, aan herziening toe is. Het statuut moet volgens hem worden gemoderniseerd door de toegenomen internationalisering, de verweving en de onderlinge afhankelijkheid van Nederland, de Antillen en Aruba.

Over direct ingrijpen zei minister Dijkstal gisteren op een feestdag van de Arubaanse gemeenschap in Leiden: “Zo werkt dat niet in het koninkrijk.” De minister en tevens vice-premier ziet meer heil in intensivering van de samenwerking tussen Nederland en de eilanden. “In het hele gebied speelt de problematiek van de criminaliteit. We zitten op de Antillen en op Aruba met de problemen van jongeren en daar moet wat aan gebeuren.” Dijkstal meent in dit verband “sommige zaken” op koninkrijksniveau moeten worden aangepakt.

In de Tweede Kamer hekelden de woordvoerders van de coalitiepartijen PvdA en D66 de suggestie van Bolkestein. Van Oven (PvdA) zei: “Bolkestein dreigt kennelijk met hoger toezicht, maar de Antilliaanse premier Pourier heeft in september al een omvangrijk aanpassingsprogramma aangekondigd”.

Fractiespecialist Te Veldhuis (VVD) herhaalde vanochtend dat in de relatie met de Antillen en Aruba “de tijd van pappen en nathouden voorbij is”. De fractie van de VVD blijft overigens voorstander van een visumplicht voor Antillianen en Arubanen. Minister Dijkstal zei gisteren dat hij daar niets in ziet. Kamerlid Van Middelkoop (GPV) wil Voorhoeve hierover morgen om opheldering vragen.