Akkoord in Noordrijn-Westfalen; Duitse deelstaat behoudt coalitie SPD en Groenen

BONN, 18 MAART. De al weken wankelende rood-groene coalitie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is voorlopig gered nu een regionaal congres van de Groenen met verrassend grote meerderheid heeft besloten haar niet op te blazen.

Het partijcongres nam zaterdag in Hamm met 145 tegen 75 stemmen een resolutie van de geestverwante milieuminister Bärbel Höhn aan waarin de Groene fractie in de landdag wordt toegestaan komende woensdag haar steun aan de regionale begroting te geven.

In hun acht maanden oude coalitie in de deelstaat met de grootste bevolking (18 miljoen) kennen de SPD en de Groenen voortdurend grote spanningen over de industrie-, verkeers- en milieupolitiek. Aanleiding tot de acute bijna-crisis was dat de Groene landdagfractie weigerde de begroting (87 miljard mark) goed te keuren omdat de SPD vasthoudt aan enkele verkeersprioriteiten. Namelijk aan uitbreiding van het zakenvliegveld Dortmund, aansluiting op het ICE-railnet en voortgezette ontheffing van het nachtvluchtverbod voor vliegveld Keulen en aanleg van een stukje autoweg (de A 44) naar de Opelfabrieken in Bochum.

Na weken strijd was de landdagfractie van de Groenen eerverleden week met 13-11 stemmen voor de SPD gezwicht, zij het op voorwaarde dat een al gepland regionaal partijcongres daarmee akkoord zou gaan. Tot zaterdag was algemeen verwacht dat een meerderheid van de 268 Groene gedelegeerden, die veelal tot uiteenlopende pressiegroepen behoren, voor beëindiging van de coalitie zou stemmen. Maar het onder meer door minister Höhn gehanteerde argument dat de rood-groene coalitie in Düsseldorf “model” staat voor soortgelijke coalities elders, op termijn mogelijk ook in Bonn, gaf uiteindelijk de doorslag. Dit ook omdat er komende zondag in drie deelstaten (Rijnland-Palts, Sleeswijk-Holstein en Baden-Württemberg) verkiezingen zijn.

In die deelstaten hopen de Groenen, die in opiniepeilingen op circa tien procent liggen, ook regeringspartij te worden naast de SPD. De sociaal-democraten regeren in Sleeswijk-Holstein nog met absolute meerderheid en staan in de peilingen op 43 procent, in Rijnland-Palts regeren zij met de FDP en liggen even boven 40 procent. De SPD regeert in Baden-Württemberg met de CDU, die daar in de peilingen met 45 zo'n tien procent op haar voorligt. Waar in die Länder een nek-aan-nekrace gaande is tussen de twee grote volkspartijen, een kwart tot een derde van de kiezers nog aarzelt en de FDP redelijke kansen lijkt te hebben om dit keer wèl de kiesdrempel (5 procent) te passeren, was het coalitiebesluit van het Groene congres in Hamm van veel meer dan alleen regionale betekenis.

Uit de hoofdkwartieren van de SPD en de Groenen in Bonn is dan ook opgelucht gereageerd op het voortbestaan van de coalitie in Noordrijn-Westfalen. Uit de CDU en de FDP kwamen kritische reacties. “Elke dag dat die ongelukkige rood-groene coalitie verder regeert is een verloren dag”, aldus minister Norbert Blüm (Sociale Zaken), gewezen CDU-voorzitter in die deelstaat.

    • J.M. Bik