Zorgfederatie vindt loonruimte te krap

DEN HAAG, 16 MAART. De werkgeversorganisaties in de zorg- en welzijnssector vinden dat het kabinet een “idiote opstelling” hanteert voor de arbeidsvoorwaarden die mogen gelden voor werknemers in de gezondheidszorg. Het kabinet wil niet verder gaan dan een loonruimte van 1,5 procent. Volgens de werkgevers is dit “volstrekt ontoereikend” om met de werknemers over CAO's te onderhandelen.

Dit zei A.T.J. Krol, voorzitter van de Nederlandse zorgfederatie, gisteren namems de werkgevers in Den Haag. In de welzijns- en zorgsector zijn ongeveer zevenhonderdduizend mensen werkzaam. Volgens de werkgeversorganisaties zullen er ongeveer vijfduizend arbeidsplaatsen verdwijnen als het kabinet vasthoudt aan een loonruimte van 1,5 procent. “Wij moeten personeel aantrekken uit de markt. De arbeidsvoorwaarden moeten dusdanig zijn dat we kunnen concurreren met het bedrijfsleven. Er moet minimaal één procent loonruimte bij”, aldus Krol.

De werkgevers vinden dat de lastenverlichting die voor het bedrijfsleven geldt ook in de zorgsector van kracht zal moeten zijn. “Het kabinet voert een kortzichtig beleid. Het is toch een idiote aangelegenheid als er vijfduizend banen in de zorgsector verloren gaan”, aldus Krol.

Volgens de werkgevers wordt de druk in de zorgsector steeds groter. De voorwaarden die het kabinet aan de arbeidsvoorwaarden stelt biedt volgens de werkegevers geen perspectief om de onderhandelingen met de werknemers over de CAO's te openen.

“Het is een probleem om goed personeel te krijgen. Als we vijfduizend banen verliezen zou dat een probleem zijn dat ons op jaren achterstand zet”, aldus de werkgevers.