Zojuist verschenen

DIRK NOORDMAN:

Economie en filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250

413 blz., Hilversum Verloren in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, ƒ 72,-

De filosofie der Stoïcijnen, de Bijbel en de eigen dagelijkse praktijk vormden de basiselementen, waarmee vroeg-middeleeuwse denkers een filosofie van de economie ontwierpen. De auteur relativeert de invloed van de kerkelijke moraalleer op het economisch denken in deze periode ten gunste van ideeën over huiseconomie en politiek.