YVONNE BENSCHOP:

De mantel der gelijkheid. Gender in organisaties

292 blz., Van Gorcum, ƒ 59,50

De auteur toont aan hoe meer of minder subtiele vormen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in organisaties nog steeds voortwoekeren en zichzelf reproduceren.