Waterschapsbank boekt 6,6 pct meer winst

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) in Den Haag heeft over 1995 een winst van 130 miljoen gulden geboekt. Dit betekent een stijging van 6,6 procent ten opzichte van de 122 miljoen gulden winst behaald in 1994.

De inkomsten van de bank die nagenoeg geheel uit rentebaten bestaan, stegen van 135 miljoen naar 142 miljoen gulden. De bedrijfslasten bleven vrijwel gelijk, 10,7 miljoen tegen 10,6 miljoen in 1994. Er werd vorig jaar voor 3,6 miljard aan nieuwe leningen verstrekt, een stijging van 33 procent ten opzichte van 1994. De portefeuille langlopende leningen steeg van 26,8 miljard naar 28,2 miljard gulden.

De NWB maakte meer dan in voorgaande jaren gebruik van de openbare kapitaalmarkt met de uitgifte van vijf leningen met een totaalbedrag van 1,3 miljard gulden.

Hoewel de in 1954 opgerichte bank in haar historie nimmer verliezen heeft geleden op verstrekte kredieten, is in lijn met voorgaande jaren wederom een reservering van 2,5 miljard gulden ten laste van het resultaat gebracht. De NWB treedt op als huisbankier van de waterschappen. Aandeelhouders zijn de waterschappen (81 procent), de staat (17 procent) en de provincies (2 procent).