Verdubbeling van winst VW over vorig jaar

WOLFSBURG, 16 MAART. Volkswagen, Europa's grootste autoproducent, heeft vorig jaar de netto winst zien toenemen met 124 procent tot 336 miljoen D-mark (ruim 370 miljoen gulden). De verkopen van de hele groep, die een forse stimulans kregen door de grotere afzet van de Polo en de Audi A4, namen toe van 80,04 tot 88,12 miljard mark. Het dividend wordt verhoogd van drie naar zes mark per aandeel. De netto winst was lager dan de prognoses van analisten, die tussen de 500 en 600 miljoen mark lagen. Maar de afzetgroei en de dividendverhoging onderstrepen volgens waarnemers de visie dat VW terug is op de weg van duurzame winst na een verlies van bijna 3 miljard mark in 1993. Het bedrijfsresultaat van de VW-groep steeg van 461 miljoen tot 1,11 miljard mark. Het bedrijfsresultaat van de moederonderneming ging van 220 naar 560 miljoen mark. Het aandeel VW steeg gisteren met 13,1 mark tot 544,80 mark na de bekenmaking van de cijfers. Analisten menen dat het moeilijk is te veel te lezen in de cijfers, omdat VW volgens hen grote voorzieningen heeft getroffen, onder meer voor latente belastingverplichtingen. Ondanks pogingen de kosten terug te dringen is volgens hen de arbeid bij VW nog steeds te duur en de autofabrikant zou het moeilijker hebben gekregen matige loonstijgingen te bepleiten bij een nog hogere winst. In de mededeling van VW heet het dat de concurrentiekracht nog verder zal worden opgevoerd. (Reuter, DPA)