Veel orders in pijplijn baggerbedrijf Boskalis

Baggerconcern Boskalis is op langere termijn zeer optimistisch over het verwerven van orders, zowel internationaal als in Nederland. In het kielzog van de zojuist definitief verkregen order, samen met Ballast Nedam en het Zuid-Koreaanse Hyundai, voor uitbreiding van het vliegveld in Singapore aast Boskalis op een landaanwinningsproject in Singapore met een orderwaarde van in totaal 1 miljard gulden. Het gaat om een containerterminal in Hongkong, projecten in Taiwan, Israel, Libanon, Brazilie en de VS.

De totale waarde van de vliegveldorder in Singapore bedraagt ruimt 800 miljoen gulden waarvan 200 miljoen voor Boskalis. Voor uitbreiding of vervanging van het vliegveld in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft Boskalis met - alweer - Ballast Nedam een plan ingediend.

Volgens bestuurder D. Vlot is het voorstel bij de autoriteiten in studie en is onlangs gevraagd de plannen verder uit te werken. 'Ik denk dat wij een goede kans maken de order te krijgen, maar het lijkt nog wel een zaak van lange adem. Met het hele project zal meer dan een miljard dollar zijn gemoeid en wij hopen op omvangrijke baggerwerken die daarbij komen kijken', aldus Vlot.

Ook in Nederland staat het een en ander te gebeuren. Behalve voor grote infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn, de Hoge-Snelheidslijn en dergelijke heeft Boskalis interesse in het slibdepot in het Ketelmeer, dat onlangs is aanbesteed. 'Gaat het goed met het Ketelmeerproject dan komt er mogelijk een soortgelijk werk in het Hollands Diep. Er lijkt dus genoeg werk aan de winkel, maar we houden er rekening mee dat gunning van de orders nog wel enige tijd zal duren', zo zei bestuursvoorzitter R. van Gelder.

Aan de aanbodzijde is op het ogenblik de vervanging van de oude vloten in West-Europa problematisch.