Ramsj

BERNARD LEWIS:

Instanbul en de wereld van het Ottomaanse Rijk

Paperback, Bulaaq 1992, van ƒ 39,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk, Utrecht.

Een standaardwerk (hoe bescheiden het ook is met zijn honderdvijftig pagina's) dat voor het eerst verscheen in 1963 (in Amerika) en sindsdien in vele talen is vertaald. Het begint met de inname van Constantinopel in 1453, wat de aanzet betekende van de grote bloeitijd van het Turks-Ottomaanse Rijk. Veel citaten uit literaire en historische teksten uit die tijd, ook geschreven door westerse reizigers die het gebied bezochten.

Literatuuropgave en register.

    • Henk Lagerwaard