Ramsj

FRANCES & JOSEPH GIES:

Cathédral, forge and waterwheel; technology and invention in the Middel Ages

Paperback, Harper Collins 1994, van ƒ 40,40 voor ƒ 13,50. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

De watermolen, de vril en het komps, de kruiwagen en de methode van dubbel boekhouden, de zware ploeg en het scheepsroer, allerlei nieuwe bouwtechnieken en wapens (waaronder de, ook tegenwoordig nog zo beruchte kruisboog), de hefboom en de slijpsteen, zie daar een paar uitvindingen uit de middeleeuwen die in het boek van Frances en Joseph Gies aan de orde komen. Een zorgvuldig geschreven studie met veel aandacht voor het alledaagse leven destijds, waarin de uitvindingen werden toegepast. Bibliografie en index.

    • Henk Lagerwaard