Ramsj

Dr. EVERHARD JANS:

Burgerhuizen tussen IJssel en Eems

Ingenaaid, Walburg Pers 1989, van ƒ 39,50 voor ƒ 15,-. Steven Sterk.

Precies drieëntwintig oude Noord-Hollandse raadhuizen hebben de eeuwen doorstaan, hoeveel pijn en moeite dat meestal ook kostte.

Met veel oog voor detail beschrijft Boschma de onstaansgeschiedenis van de huizen, hun bouwkundige achtergrond, en hun functie op het gebied van onder meer de rechtspraak, de veehandel en de brandbestrijding. Bibliografie en verklarende woordenlijsten.

Het boek van Everhard over burgerhuizen tussen IJssel en Eems is vooral bouwtechnisch gericht, met soms zinnen die de geïnteresseerde leek toch even met de ogen doen knipperen: “De oudst gedateerde hoogwandige tweebeuk met ankerbalken bezat kantige, driemaal ingezwenkte stutschoren”.

Uitvoerige bibliografie.

    • Henk Lagerwaard